Katalizator jest niezbędnym i koniecznym elementem naszego układu wydechowego. W ostatnich latach wprowadzone są dosyć  surowe reguły dotyczące wyposażania samochodów w najnowocześniejsze katalizatory. Wiąże się to z tym iż dzisiaj samochody oraz inne środki komunikacji napędzane silnikami spalinowymi są największym producentem zanieczyszczeń naturalnego środowiska człowieka. Tak więc katalizatory to urządzenia, których zadaniem jest neutralizowanie spalin wydalanych przez układ wydechowy. Dzięki katalizatorowi obecne w spalinach związki trujące ulegają różnym reakcjom chemicznym, na przykład dopalaniu. W efekcie ulatniają się z rury wydechowej jako związki obojętne czyli nie mające wpływu na zanieczyszczenie.

----------------------------

zobacz także: Do czego służy układ wydechowy?