Układ CRTTo skrót od angielskiej nazwy „Continous Regeneration Trap” Można powiedzieć, że jest to zintegrowany układ służący do oczyszczania spalin w wysokoprężnych silnikach diesla.

Co zawiera?

Reaktor katalityczny czyli prościej mówiąc katalizator oraz filtr cząstek stałych. Połączenie tych 2 elementów daje możliwość oczyszczania spalin ze składników toksycznych.

Jak to działa?

W pierwszej kolejności spaliny przechodzą przez katalizator gdzie następuje utlenianie tlenku węgla, węglowodorów, a także tlenku azotu do dwutlenku azotu, który jest wykorzystywany podczas oczyszczania ceramicznego w w filtrze cząstek stałych. Ten właśnie filtr znajduje się w drugiej części układu CRT.

Jak jest zbudowany filtr cząstek stałych?

Ma postać równoległych, prostopadłościennych kanałów, z których część (50%) jest zamknięta od strony wlotu do filtra, a pozostała część z drugiej strony czyli od strony wylotu. Układ CRT pracuje w wysokiej temperaturze (240 – 400 stopni)

---------------------------------------

zobacz także: Układ recyrkulacji spalin