W nowoczesnych silnikach napędzanych olejem napędowym (diesel) w układzie wydechowym silnika montowane jest bardzo ciekawe urządzenie o nazwie „filtr cząstek stałych” tzw. (DPF). Jego zadanie polega na wychwyceniu ze spalin szkodliwych cząsteczek. Dzięki odpowiedniej konstrukcji filtry te potrafią się same oczyszczać, tak więc przy dużym zanieczyszczeniu filtra komputer sterujący samochodem dozuje dodatkową dawkę paliwa, co  powoduje wzrost temperatury w filtrze i wypalenie się sadz tam zgromadzonych.  Dzięki temu systemowi filtr może być eksploatowany bardzo długo. Nie trzeba go także wymieniać ani czyścić. Zastosowanie filtra DPF pozwoliło wyeliminować efekt tzw. "czarnego dymu" wydobywającego się z rury wydechowej samochodów z silnikami wysokoprężnymi – efekt charakterystyczny dla starszych modeli.

Jak działa?

Sadza przenoszona w spalinach podczas przechodzenia przez DPF osadza się na ściankach filtra wykonanych  zazwyczaj z metalu lub materiałów ceramicznych. Wydajność takich filtrów sięga nawet 100 procent, ale może też wynosić około 85. Można więc śmiało powiedzieć, że do atmosfery przedostaje się najwyżej 15% zanieczyszczeń. Filtry oczyszczają się samoczynnie o czym pisaliśmy już wcześniej lub też w mniej zaawansowanych modelach składają się z części wymiennej.

-----------------------------

zobacz także: Układ recyrkulacji spalin