Układ recyrkulacji spalin to jeden z kilku stosowanych obecnie układów niwelowania spalin. Układy te mają jeden główny cel, a mianowicie zmniejszenie szkodliwości spalin trafiających do atmosfery. 

Jak działa ten układ? Do silnika spalinowego wprowadzane są celowo spaliny (pewna określona ilość) co powoduje szybsze odparowanie paliwa, obniżenie temperatury spalania ubogiej w tlen mieszanki paliwowo – powietrznej oraz utlenienie węglowodorów i tlenków azotu pozostałych w spalinach. Znane są dwie metody recyrkulacji spalin: wewnętrzna i zewnętrzna.


Niestety metoda ta nie jest doskonała, a jej chwilowa niewydolność może mieć negatywny wpływ na pracę silnika. Może się to objawiać nadmiernym dymieniem z układu wydechowego, nieprawidłową reakcją na naciskanie pedału gazu, nierównomierną pracą silnika, jego przegrzania czy zwiększonego spalania paliwa.

---------------------------

zobacz także: Technologia SCR